Prestera smart

Återhämtning och starkt självledarskap är två väldigt bra saker för att stå väl rustad för livets utmaningar.  


Prestera smart

 

Prestera innebär olika saker och betyder olika saker beroende på vem du frågar och vid vilken tidpunkt du frågar någon, men majoriteten av oss behöver ofta prestera i någon form. Det kan vara allt från att pussla ihop vardagslivet, att genomföra större redovisningsprojekt i skola, arbetsliv eller att deltaga i någon idrottstävling. Det kan vara fantastiskt att prestera, att genomföra något som man förberett sig inför, men det kan också vara jobbigt.


För att vi i längden ska orka prestera behöver vi lära oss att prestera utan att det tar för mycket energi av oss. Vi behöver ha en balans mellan arbetsliv/studieliv och privatliv, vi behöver ha tid till återhämtning och vi behöver ha en balans och trygghet rent mentalt. Har vi det kan vi prestera smart och i och med det leda oss och andra framåt. Det här gäller oss alla, ung som vuxen, anställd som egen företagare, chef som medarbetare och/eller idrottsutövare som idrottsledare. För att skapa balansen och tryggheten behöver vi ett starkt självledarskap och det får vi genom att vi lär känna oss själva och arbetar för att utveckla oss.