Stress

Stress

 Ordet stress förekommer dagligen i samtal mellan människor i såväl skola, arbetsliv som privatliv. Ordet förekommer också dagligen i media och det forskas inom området såväl nationellt som internationellt. Flertalet studier och forskningsrapporter visar att stress i dag är den vanligaste sjukskrivningen i Sverige.

 

Viktigt att poängtera att när vi talar om stress som kan få stora konsekvenser så handlar det om negativ stress. För stress är i grunden en normal reaktion som hjälper kroppen att få extra energi när vi ställs inför utmaningar och hot. Denna reaktion är därför livsviktig. Det är när stressreaktionen blir långvarig och återhämtningsmöjligheter saknas som det blir problematiskt och som stressen kan påverka vår hälsa negativt. Saknas återhämtningsmöjligheter och du gått för länge stressad kan de negativa konsekvenserna bli allvarliga. 

 

 

 

Symtom av stress

Stress kan visa sig på olika sätt för olika personer. I många fall påverkas både kropp, tanke, känslor och beteende. För vissa kanske stressen tar sig främst uttryck i kroppen medan för andra främst känslomässigt.


Ju längre du går utan återhämtning desto större är risken för flera och mer allvarliga symptom. 


Ovannämnda exempel ska ses som vanliga symptom som kan uppkomma. Det finns naturligtvis andra exempel på hur just du och din kropp reagerar. Därför är det viktigt att lära känna sig själv i stressade situationer.  Förebygga & hantera stress

Här räknas några saker upp som är bra för att förebygga och hantera stress. Dessa områden kommer det finnas mer skrivet om både på bloggen och på sidan.

  

  • Daglig motion  
  • Återhämtning 
  • Yoga
  • Mindfulness
  • Sömn
  • Strukturera upp din vardag
  • Gör något som gör dig glad
  • Bli medveten om dina tankar och förändra dem om de påverkar dig negativt. 

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa har ofta definierats som förekomst av mentalt välbefinnande. WHO beskriver det som ett tillstånd där individen känner till sina resurser och klarar av livets utmaningar. Den amerikanska forskaren Corey L. M. Keyes har ställt upp 13 symptom på psykisk hälsa. Läs om dem här:

Det här händer vid stress

Har du någon gång varit med om att du stått inför en publik för att genomföra en presentation och känt att hjärtat börjat slå snabbare? Du kanske även har känt att handen och/eller rösten skakat? Det har nog de flesta av oss varit med om och det är inget konstigt. 


Det som har hänt vid denna situation är att din kropp tolkat situationen som att den står inför ett hot, en fara. Det trots att din publik, som kanske är kollegor, klasskompisar, idrottskompisar eller andra som du stått inför inte utgjort ett hot mot ditt liv.  Kroppen tänker inte på det utan reagerar på biologiska mekanismer som bevarats genom evolutionen under miljoner år då människan snabbt var tvungen att kunna fly från till exempel farliga djur eller andra hot som var lika med döden många gånger.Det positiva tankesättet

I flera studier har forskare sett att betrakta stress som något som har en positiv påverkan kan leda till ökad produktivitet samt förbättrad emotionell och fysisk hälsa. 


Fil. Dr. Alia Crum skriver att "om stress skapar positiva eller negativa effekter beror till största del på vilken lins, vilket tankesätt, vi betraktar stress. 


I studier från bl.a. University of North Carolina visar att upprepade ögonblick av positiva känslor kan bidra till minskad nedstämdhet och förbättra den fysiska och psykiska hälsan.