Att leda sig själv

Att leda sig själv framåt med självledarskap

 

Mental coachning får dig att växa och utvecklas långt över det du själv kanske vågar tro på. Den hjälper dig att utveckla all den potential du besitter, att våga gå emot rädslor och den ger dig de verktyg du behöver för att skapa en balans mellan yrkesliv och privatliv. 


Du lär dig att hantera stress, tro på dig själv och kommunicera bättre. Framförallt lär du dig att leda dig själv framåt med ett stärkt självledarskap - livet blir helt enkelt lättare. Den mentala träningen tillsammans med coachningens verktygslådor ger effektiva resultat. 


I coachningen får du stöd, någon som tror på dig och du får ett bollplank att lyfta de tankar, idéer och mål du har. Antingen som stöd i din nuvarande situation eller i en förändring mot nya spännande mål.


Du lär dig träna i självledarskap - och hur du strukturerar upp den träningen. 
Det kan handla om till exempel:


 • Höga prestationskrav
 • En stark inre kritiker (eller någon annan del som begränsar)
 • Självkänsla/självförtroende
 • Stressrelaterade utmaningar
 • Oro, rädslor & tankefällor
 • Matrelaterad ångest
 • Målsättning/målbilder


Coachningen bygger på följande områden:


Målbild

Utifrån din situation/nulägesbild skapar du en målbild och du lär dig målbildsanalys. Du lär dig innebörden av SMARTA mål. 


Identifiering av hinder

Du lär dig identifiera orsaken/orsakerna till vad och vem/vilka inom dig som håller dig tillbaka. Har du till exempel en stark inre kritiker som ger dig en kritisk kommentar när du utfört något eller kanske en perfektionistisk sida inom dig som inte nöjer sig innan allt är top notch så lär du dig att hantera och ta hand om det. I den här fasen lär du dig bland annat att:


 • Tankar som begränsar
 • Identifiera känslor 
 • Identifiera hot
 • Identifiera olika aspekter/delar inom dig som begränsar dig. 


Strukturerat självledarskap 

För att skapa varaktig förändring krävs kontinuerlig träning. I den här fasen lär du dig metoder för hur du strukturerar upp din träning för att skapa varaktig förändring. Du lär dig också bland annat:

 • Realistiska mål med träningen
 • Acceptans 
 • Vilka värderingar du har
 • Välja tankar som får dig att växa
 • Ditt inre mindgames 


Handlingplan

Du lär dig sätta en handlingsplan för hur ditt kommande självledarskap ska gå till.  Du får ett mindset som säger "WOW - JAG GÖR DET! JAG KAN!" när du möter utmaningar och problem i livet. 


Din investering i coachning leder till:


 • Ökat välmående
 • Ökad självkänsla/självförtroende
 • Ökad glädje
 • Ökad motivation
 • Ökad effektivitet
 • Ökad förmåga inom både privatliv och arbetsliv
 • Minskad självkritik
 • Minskad stress
 • Ökad förmåga att kommunicera
 • Och mycket mer...


Är du redo för att känna dig starkare, må bättre och ta det där steget? Kontakta Catharina för ett första kostnadsfritt samtal. 

Gillar du att uttrycka dig i skrift? Vill du kunna ta dig tid för att reflektera över dina svar? Då kanske e-post coachning är något för dig. 


Du kommer även här lära dig att sätta din målplan, identifiera hinder och lära dig att strukturerar upp ditt självledarskap. 


Innehåll för en omgång:

1 st Information & Kartläggningsbrev (inklusive målbild och hinder)
3 st Coachingbrev – omfattande med frågor och övningar som är skräddarsydda efter dina svar från kartläggningen. 
3 st Återkopplingar
1 st Summering


Investering: 1500:-

unsplash