Att leda andra

Att leda andra

 

Som ledare står man ofta inför stora utmaningar. För att klara stressade situationer, konflikter, omorganisationer och dialoger behövs ett bra självledarskap. Ett bra självledarskap innebär kunskap och insikt om dig själv. Kunskap om hur du agerar och reagerar i svårare samtal och om hur du hanterar konfliktsituationer. 


När du som ledare går ett program i mental coachning vinner både du och dina medarbetare. Vi kartlägger dina styrkor och svagheter, vi identifierar vilka olika roller du går in i och du får lära dig hur du ska arbeta för just den grupp du befinner dig i nu. Att coachas som ledare är i grunden att lära sig leda sig själv. Vi kommer bland annat arbeta utifrån metoder och modeller som bygger på forskning från både den mentala träningen, KBT, Psykosyntes, utveckling, grupp & ledare (UGL) och modellen Integrated Model of Group Development (IMGD).


Resultat av din mentala coachning


  • Starkt självledarskap
  • Du lär dig hantera oro och irritation bättre
  • Ökad trygghet i att leda andra
  • Ökad förmåga att kommunucera 
  • Bättre balans mellan arbete och fritid
  • Ökad förståelse för hur andra agerar och reagerar
  • Ökad effektivitet
  • Ökad förmåga att sätta gränser
  • Ökad motivation hos dig själv
  • Ökad kunskap att skapa motivation hos andra. 


Att leda team


Det är stor skillnad på ett välmående team och ett icke välmående team. I ett icke välmående team blir ineffektiviteten stor, konflikter är vanligt förekommande och stressnivån hos merparten är ofta hög. I en ineffektiv grupp arbetar cirka trettio procent medan siffran är cirka åttio procent för en effektiv grupp. Det finns flera logiska förklaringar till skillnaden. Bland annat tar konflikter tar tid, personer med högt stresshormon i kroppen har i snitt en sänkt produktivitet med nio procent och ansvarskänslan försvinner i högre grad. Det finns alltså stora fördelar till varför vi vill skapa välmående team.


Vi kommer arbeta utifrån metoder och modeller som bygger på forskning från bland annat den mentala träningen, neurovetenskapen, KBT, Psykosyntes, utveckling, grupp & ledare (UL) och modellen Integrated Model of Group Development (IMGD).