Coachning & mental träning

Coachning 


Coachning kan betyda olika saker för olika människor. Generellt handlar det om att hjälpa individer att själva lösa sina utmaningar och uppnå de mål och förändringar som de önskar. Det är ett kraftfullt verktyg att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen, men också att få till förändringar som de inte lyckats med ännu själva. Coachning kan hjälpa till att hantera problem och utmaningar innan de blir för stora. 


Mental träning


Den grundläggande mentala träningen består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger dig en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Den målinriktade mentala träningen handlar om, förutom det grundläggande, föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om både kortsiktiga och långsiktiga mål. I den målinriktade mentala träningen får du lära dig visualisering, det vill säga att du ser dig själv i olika situationer, för att din kropp ska ställa in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Det är mycket effektfullt eftersom vårt nervsystem har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation som vi föreställer oss.    


Är du redo för att kunna maximera din prestation eller till och med kunna prestera på en jämn nivå? Då är det dags för dig att fundera på att skaffa dig en mental tränare som kan coacha dig. Jag arbetar hela tiden med utgångspunkten att prestera smart, det vill säga att vi har en mental trygghet för att skapa balans och inte tar för mycket energi av oss.