Tankar

"Ej finnes gott, ej finnes ont; blott våra tankar gör det så"


William Shakespeare

Tankens kraft!

Våra tankar är mycket kraftfulla. De påverkar våra känslor och våra beteenden. Känslorna och våra beteenden skapar sedan i sin tur tankar. Beroende på hur de ursprungliga tankarna ser ut kommer vi få olika typer av resultat. Resultatet som blir kommer även påverka andra. 


Om jag har positiva tankar om en annan person kommer jag också agera därefter, jag kommer vara hjälpsam och uppmuntrande. Dessa ageranden och mina positiva tankar kommer skapa glädje och harmoni inom mig. Denna effekt kommer också påverka andra personer jag möter. De kommer känna glädje och må bättre.  

Varje tanke jag har påverkar mig fysiskt och psykiskt!

De här tankarna kommer att få dig att må bra i kroppen rent fysiskt, du kommer må psykiskt bättre och du kommer agera på ett mer generöst och omtänksamt sätt.   


Sätter du däremot in ett INTE i tankarna så kommer du reagera motsatt. Det finns också en stor risk att du kommer känna irritation, ilska och avund. 

I medicinska studier har man sett att våra tankar påverkar vår puls, mag- och tarmakrivitet, blodtryck, anding och muskelspänning. 


Tänker jag på möjligheter och letar guldkorn i vardagen kan mitt blodtryck vara lägre och mina muskler kommer att vara mer avspända. 


Automatiska tankar


Automatiska tankar för att hjälpa oss 

När det sker något i vår omgivning försöker vår hjärna att så snabbt som möjligt göra en tolkning för att hjälpa oss att läsa av situationen.


Till sin hjälp använder hjärnan nästan färdiga eller färdig åsikter, s.k. redan inlärda kognitiva scheman. Våra automatiska tankar dyker upp i alla tänkbara situationer och sker i regel helt utan reflektion. Vi accepterar de som sanna. De kan vara neutrala, positiva eller negativa.


Våra automatiska tankar är inte objektiva utan är ett försök av vår hjärna att beskriva verkligheten utifrån våra tidigare erfarenheter.


Våra tidigare erfarenheter och antaganden kan vara bristfälliga, vinklade eller rent av felaktiga. Det gör att våra tankar iblanda blir förvrängningar av verkligheten, för vissa oftare än för andra. 

 


Automatiska tankar brukar delas in i tre kategorier:  • Neutrala tankar: "Jag ska hålla en presentation i morgon". 
  • Positiva tankar: "Min presentation i morgon kommer gå jättebra".
  • Negativa tankar: "Jag kommer glömma allt jag ska säga under min presentation i morgon". 


 


Hur går dina tankar?

Vår hjärna har svårt att skilja på det vi faktiskt upplever och det vi föreställer oss. Det innebär att om en person tolkar en situation som verklig så blir den också verklig i sina konsekvenser. Det innebär att om du upplever och tänker en situation som stressig så kommer du att känna de konsekvenser som stress innebär medan en person som upplever och tänker samma situation som lugn kommer att känna annorlunda.


Fundera på några situationer som du varit med om idag och se om du kommer ihåg hur du har reagerat och vad som hände med dig då.